ALGEO Geodeta Piotr Kuźnicki

O firmie

Jesteśmy profesjonalną i nowoczesną firmą geodezyjną, działającą na terenie Warszawy, głównie w dzielnicy Wilanów. Realizujemy kompleksowe usługi geodezyjne z użyciem nowoczesnych urządzeń, w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych projektów dla naszych Klientów.

Oferta

Opracowanie map i kartotek:

  • stworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej, wymaganej podczas przygotowywania projektu budowlanego

Wytyczanie budynków:

  • wytyczanie budynku na działce, pamiętając o jego odpowiednim usytuowaniu względem granicy i pobliskich zabudowań

Inwentaryzacje powykonawcze:

  • prace z zakresu obliczeń i pomiarów, na bazie których opracowuje się dokumenty dotyczące usytuowania obiektów na działce

Rozgraniczenia, podziały:

  • wyznaczenie w terenie przebiegu granic pomiędzy dwiema sąsiadującymi nieruchomościami

Opracowywanie planów:

  • opracowanie planu zagospodarowania działki lub terenu

Obsługa geodezyjna inwestycji:

  • obsługa inwestycji budowlanych, zarówno budownictwa prywatnego pod budynki jednorodzinne, jak też budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego, komunikacyjnego i inżynieryjnego

Adres

ul. Sejmu Czteroletniego 2/119, 02-972 Warszawa

Kontakt

p_kuznicki@tlen.pl

tel: + 48 502 268 276

Informacje

Firma geodezyjna ALGEO działa na terenie Warszawy.

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]