PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Ewidencja dróg i obiektów mostowych. Geo-Osnowa
 1. Główna
 2. Usługi geodezyjne

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Właściwa ewidencja dróg i obiektów mostowych to nie tylko spełnianie wymogów prawnych, nakładanych na każdego zarządcę, to również sposób na utrzymanie dróg i mostów w bardzo dobrym stanie. Taką ewidencję szybko i zgodnie z przepisami opracuje dla Państwa lider na rynku geodezji – Geo - Osnowa.

Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Zgodnie z:

 • ustawą o prawie budowlanym,
 • ustawą o drogach publicznych,
 • prawem geodezyjnym i kartograficznym,
 • a także rozporządzeniem w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów itd.

każdy zarządca jest zobowiązany do ewidencji wszystkich dróg i mostów, znajdujących się na jego terenie. Taka ewidencja przygotowana przez firmę Geo – Osnowa zawierać będzie:

 • książkę dróg,
 • książkę obiektów mostowych,
 • mapy eksploatacyjne sieci drogowej.

Niezależnie czy konieczna jest ewidencja dróg gminnych, powiatowych czy obiektów mostowych, firma Geo – Osnowa zapewni Państwu należyte sporządzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie.

Ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych

Każda gmina zobowiązana jest do wykonania odpowiedniej numeracji dróg, ich ewidencjonowania i wykonywania regularnego przeglądu stanu technicznego. Taka ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych musi zawierać:

 • inwentaryzację drogi pod względem technicznym,
 • szczegółowe informacje o obiektach, znajdujących się przy drogach czy uzbrojeniu naziemnym (krawężniki, studzienki kanalizacyjne),
 • dane na temat wyposażenia dróg (np. oświetlenie),
 • informacje o mostach, tunelach, przepustów itd.

Ewidencja dróg gminnych uwzględnia również skrzyżowania poszczególnych dróg. W książce dróg powinny się więc znaleźć szczegółowe rysunki z przekroju dróg, a także wszelkie charakterystyczne elementy – pasy zieleni, ścieżki rowerowe, pasy włączeń czy wyłączeń itd.

Ewidencja dróg powiatowych, gminnych i mostów

Prowadzenie ewidencji nie sprowadza się jednak jedynie do sporządzenia właściwej dokumentacji w postaci książek czy nadaniu drogom i mostom odpowiedniej numeracji. Ewidencja dróg i mostów to również weryfikowanie stanu dróg i opracowanie szczegółowych raportów na ten temat. Stan nawierzchni, krawężników, dróg rowerowych, a więc wszystko o czym powinien wiedzieć zarządca, znajduje się w takim protokole. Biorąc pod uwagę, że zarządca w pełni odpowiada za stan dróg, ta część ewidencji jest również bardzo ważna. Ewidencja dróg i mostów może być wzbogacona o zdjęcia i zapisy z kamer.

Jak prawidłowo wykonać ewidencję dróg gminnych i powiatowych?

Każdy zarządca dróg i mostów musi mieć świadomość, że zarówno ewidencja dróg powiatowych, jak i dróg gminnych musi być na bieżąco aktualizowana. Oprócz prowadzenia książki dróg czy mostów, ważną rolę pełnią tu mapy eksploatacyjne sieci dróg. Firma Geo – Osnowa zapewni Państwu nie tylko stworzenie dokumentacji, ale również jej aktualizowanie. By ustrzec się przed odpowiedzialnością cywilną lub karną, warto mieć na uwadze, by ewidencja dróg powiatowych i gminnych, była prowadzona zgodnie z RODO. Warto więc zaufać specjalistom z firmy Geo – Osnowa i z nimi tworzyć ewidencję dróg gminnych i powiatowych.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 385