GEO COMPANY Usługi Geodezyjne

O firmie

Jesteśmy firmą geodezyjną z wieloletnim doświadczeniem i realizujemy projekty kompleksowo, od A do Z. Mamy szerokie grono zadowolonych klientów, dla których realizowaliśmy różnorodne projekty. Przy pracy korzystamy z naszego doświadczenia, wiedzy i specjalistycznego sprzętu.

Oferta

Geodezyjna obsługa inwestycji:

 • zakładanie osnowy realizacyjnej
 • zakładanie reperów roboczych
 • prowadzenie mapy dyżurnej inwestycji
 • tyczenie obiektów budowlanych pod wykop i w wykopie
 • tyczenie punktów głównych, osi, wysokości i innych elementów
 • pomiary kontrolne przed betonowaniem
 • tyczenie osi i wskaźników montażowych na kolejnych kondygnacjach budowli
 • geodezyjna obsługę montażu maszyn, urządzeń, konstrukcji (pomiary kontrolne suwnic)
 • tyczenie tras drogowych – tyczenie tras sieci uzbrojenia podziemnego
 • sprawdzenie lokalizacji i spadków układanych przewodów podziemnych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i podłoża gruntowego
 • pomiary pionowości szybów windowych, budowli wysmukłych i masywnych
 • pomiary powykonawcze zrealizowanych obiektów do odbiorów branżowych

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

 • opracowanie map do celów projektowych analogowych i cyfrowych (w różnych skalach) również na terenach zamkniętych PKP
 • opracowanie map do innych celów (np. do pozwoleń wodno – prawnych)
 • pomiary powykonawcze
 • lokalizacja istniejących sieci uzbrojenia podziemnego
 • pomiary uzupełniające
 • modele przestrzenne
 • tyczenia i inwentaryzacje obiektów linowych i kubaturowych
 • pomiary objętości, powierzchni itp.

Pomiary związane z ewidencją gruntów:

 • wznowienia, ustalenia i wyznaczenia granic działek
 • rozgraniczenia, podziały i scalenia działek
 • sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • badanie stanu prawnego nieruchomości

Adres

ul. Bobrzyńskiego 19/17, 30-348 Kraków

Kontakt

biuro@geocompany.pl

+48 508 373 003

Informacje

Działamy na terenie południowej Polski.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]