PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Geodeta Poznań, Geodeta Poznań Cennik od firmy Geo-Osnowa
 1. Główna
 2. Usługi geodezyjne

Geodeta Poznań

Planowanie, projektowanie, budowanie – każdy z tych procesów opiera się w dużej mierze na geodezji i kartografii. Profesjonalnie wykonane obliczenia i pomiary niezbędne są zarówno przy tworzeniu map, jak i przy realizacji zaawansowanych inwestycji budowlanych. Gdzie szukać rzetelnego geodety w Poznaniu?

Nasza firma świadczy usługi na terenie miasta Poznań, powiatów ościennych oraz na ciałem terenie Województwa Wielkopolskiego.

Geodezja i kartografia w Poznaniu

Jednym z najczęściej wykonywanych przez geodetę zadań, jest sporządzanie map. Niezależnie od tego, czy potrzebujemy mapę do celów projektowych, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, czy mapy podziałowej, przy rozdzielaniu terenu na mniejsze działki czy wreszcie mapy do celów prawnych, wymaganej np. do założenia księgi wieczystej, konieczna jest współpraca z geodetą. Każdą z tych map wykona dla Państwa firma Geo – Osnowa, która zajmuje się geodezją i kartografią w Poznaniu i okolicach. Tworzenie map jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem, to od precyzyjności pomiarów, właściwego sprzętu i znajomości prawa zależy powodzenie takiego projektu. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji również przy wykonaniu kopii mapy zasadniczej, czy mapy inwentaryzacyjnej, niezbędnej przy zgłoszeniu domu do zamieszkania.

Usługi, które jeszcze świadczymy w Poznaniu.

Oprócz projektowania map specjalizujemy się również w innych usługach geodezyjnych w Poznaniu. Dzięki posiadanym uprawnieniom i nabytej wiedzy nasi geodeci są ekspertami w swoim fachu, mogącymi samodzielnie wykonywać różnego rodzaju zadania. Z naszą pomocą zrealizują Państwo:

 • tyczenie budynków,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • wyznaczanie nowych granic i weryfikowanie już istniejących,
 • obliczenie hałd i składowisk.
 • każdy bardziej zaawansowany projekt inwestycyjny, jak budowa drogi, osiedli, podział większego areału na kilkadziesiąt mniejszych działek rekreacyjnych itd.

Interesują Państwa inne usługi geodezyjne w Poznaniu? Prosimy o kontakt, w celu omówienia problemu bądź planowanego projektu.

Geodeta Poznań - Stawiamy na profesjonalizm, wiedzę i zadowolenie klienta

Geodezja wciąż się zmienia i wraz z postępem cyfryzacji czy teleinformatyzacji ewoluuje, a my wraz z nią. Dlatego nasi pracownicy nieustannie szkolą się z nowości i podnoszą swoje kwalifikacje, tak by powierzane nam zadania były wykonane szybko, precyzyjnie i bezbłędnie. Nasz geodeta w Poznaniu będzie więc dla Państwa dużym wsparciem, nie tylko od strony praktycznej, ale również od strony formalnej i prawnej. Stosujemy nowoczesny i bardzo dokładny w pomiarach sprzęt, dzięki czemu eliminujemy ryzyko powstawania błędów i nieścisłości. Korzystamy z przydatnych technologii i szukamy dobrych rozwiązań, dzięki czemu jesteśmy nie tylko przydatni na każdym etapie realizowanego projektu, ale przede wszystkim potrafimy usprawnić również pracę naszych klientów, oszczędzając ich czas i pieniądze, dzięki czemu jesteśmy bardzo konkurencyjni wobec innych firm geodezyjnych w Poznaniu.

Interesują Państwa firmy geodezyjne w Poznaniu?

Na terenie Poznania, jak i okolic do Państwa dyspozycji jest nasza firma. Wszystko bowiem, czego dotyczy geodezja w Poznaniu, znajduje się również w kompetencjach firmy Geo – Osnowa. Wystarczy jeden telefon do naszego pracownika, by poznać pełen zakres działań, przybliżone koszty, a także wiedzieć, do jakiego urzędu zapukać. Geodezja w Poznaniu nie dotyczy bowiem tylko usług pomiarowych czy technicznych, ale również realizacji wymogów formalnych. I w tym zakresie jesteśmy również bardzo pomocni.

Geodeta Poznań Cennik

 1. Mapa do celów projektowych:

  • pojedynczy obiekt lub za pierwszy hektar opracowania – od 500 zł

 2. Podziały działek i nieruchomości:

  • podziały działek rolnych
   1. podział działki o powierzchni do 1 hektara – podział na 2 działki – od 1200 zł
   2. za każdy kolejny hektar lub działkę – od 150 zł
  • podziały działek i nieruchomości zurbanizowanych (wraz z dokumentacją administracyjną)
   1. podział na 2 pierwsze działki – 1350 zł
   2. za każdą kolejną działkę – 300 zł

 3. Łączenia działek i nieruchomości (wraz z dokumentacją do ksiąg wieczystych):

  • połączenie 2 działek wchodzących w skład jednej nieruchomości – od 350 zł
  • połączenie 2 nieruchomości – od 350 zł

 4. Wznowienia i ustalenia granic działek (odszukanie/wznowienie i znaków granicznych na działce):

  • pierwszy punkt graniczny – od 280 zł
  • każdy kolejny punkt graniczny – od 110 zł

 5. Tyczenie budynków (wraz z naniesieniem na ławy fundamentowe i wpisem do dziennika budowy):

  • pierwsze 4 osie – od 80 zł za oś
  • każda kolejna oś – od 40 zł za oś
  • reper roboczy – od 80 zł za punkt
  • Cena zależy od ilości tyczonych naroży budynku oraz od ilości wykonanych ław fundamentowych. Przy większej ilości punktów – cena do uzgodnienia.


 6. Inwentaryzacja podwykonawcza budynków (wraz z opracowaniem mapy i wpisem do dziennika budowy):

  • budynek wraz ze wszystkimi przyłączami sieci uzbrojenia terenu – od 450 zł
  • pojedyncze przyłącze sieci uzbrojenia terenu – od 300 zł

 7. Tyczenie i inwentaryzacyjna podwykonawcza sieci uzbrojenia terenu:

  • sieci: t, eN, w, g, co – za pierwsze 100 m – od 450 zł
  • każde kolejne 100 m – od 70 zł
  • sieci: ks, kd – za pierwszą studnię – od 250 zł
  • każda kolejną studnię – od 70 zł
  • inwentaryzacja przyłącza sieci uzbrojenia terenu – od 450 zł

  Cena zależy od długości sieci. Przy dłuższych sieciach – cena do uzgodnienia.


 8. Obsługa budowy infrastruktury podziemnej i układu drogowego:

  • Tyczenie urządzeń infrastruktury podziemnej: od 65 zł/hm;
  • Tyczenie układu drogowego (drogi, place, chodniki, parkingi): 90 zł/hm

 9. Kompleksowa obsługa inwestycji

 10. Cena zależy od rodzaju i wielkości inwestycji. Możliwość ustalenia ceny za roboczogodzinę lub dniówki za zespół pomiarowy.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 526