PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Geodezyjna obsługa inwestycji - Warszawa, Radom, Piaseczno, Otwock, Sochaczew woj mazowieckie
 1. Główna
 2. Usługi geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji. Podstawowe formy geodezyjnej obsługi budowy

Różnorodność geodezyjno-inżynieryjnych zadań przy budownictwie

W kosztorysie przygotowania i realizacji jakiegokolwiek projektu budowlanego koniecznie powinna zostać zawarta cena geodezyjnej obsługi budowy. Warszawa, o której mowa w tekście – posiada określony cennik usług. Na różnych etapach prac projektowo-budowlanych, oczywistym jest, że należy przeprowadzić rozmaite usługi geodezyjne:

 1. Geodezyjne prace przygotowawcze, (projektowanie podziału terenu, sporządzenie do państwowego katastra wytyczenie i uzgodnienie granic terenu).
 2. Zdjęcie kartograficzne i sporządzenie planów – osnowa geodezyjna.
 3. Pomiary geodezyjne związane z przygotowaniem profilu terenu działki budowlanej.
 4. Podział terenu działki budowlanej zgodnie z planem projektu.
 5. Kontrola geodezyjna odpowiednich działań budowlanych.
 6. Zdjęcie powykonawcze.

Geodezyjna obsługa inwestycji w Warszawie

Posiadanie planu katastralnego z wyznaczonymi granicami działki, na którym postanowiono przeprowadzić prace budowlane, to niewystarczająco aby w pełni wdrożyć projekt. Dokumenty kartograficzne, z których organizacja projektowa oraz zainteresowane tym instytucje państwowe, kontrolujące działalność architektoniczno-budowlaną mogą zaczerpnąć potrzebne dla siebie informacje na zabudowywanej działce oraz w jej okolicach są:

 • Plany sytuacyjne;
 • Wykopaliska;
 • Plany topograficzne.

Ustalenie sytuacyjnych planów i wykopalisk:

 • Przedstawić ogólne pojęcie na temat otoczenia, z którym będzie powiązany projekt;
 • Określenie położenia projektu w stosunku do istniejących obiektów infrastruktury (drogi komunikacyjne i transportowe, sieci energetyczne).

Cel planu topograficznego ma głębsze znaczenie. Jest to podstawowy dokument geodezyjny związany z projektem. Zdjęcie kartograficzne na potrzeby budowy wykonywane jest w dużej skali (przeważnie 1:5000). Plan powinien odzwierciedlać wszystkie drobne różnice, które mogłyby wpłynąć na decyzje związane z projektem lub też pociągnąć za sobą problemy w toku realizacji inwestycji. Bardzo duże znaczenie ma maksymalnie dokładne oznaczenie na planie ukształtowania terenu. Wielkoskalowy plan topograficzny (lub poszczególne jego strony, przy projektowaniu znacznych obiektów ze względu na wielkość ich płaszczyzny) posłuży jako podstawa dla dalszego kreślenia projektu. Wykonanie zdjęcia kartograficznego realizowane jest poprzez dokonanie odpowiedniej kolejności pomiarów kątów poziomych i pionowych, odległości pomiędzy charakterystycznymi punktami na projektowanej działce. Ponadto przy pomocy specjalnych narzędzi określany jest kierunek i usytuowanie podziemnych linii elektroenergetycznych i rurociągów.

Prace podziałowe

Początek elipsoidy geodezyjnej obsługi inwestycji odbywa się w momencie, kiedy plan projektu budynku zostaje zrealizowany w postaci naniesienia go na teren, w wielkości rzeczywistej.

Naniesienie projektu oznacza:

 • Rozmieszczenie obiektu zgodnie z siatką geodezyjnych współrzędnych;
 • Określenie podstawowych i pomocniczych osi projektu, głównych punktów szkicu zabudowania.

W trakcie naniesienia szkicu projektu na działkę, przyszły plac budowlany jest niejako dzielony na segmenty, które odpowiadają poszczególnym częściom projektu budowlanego. Właśnie to uwarunkowało nazwę danej usługi geodezyjnej – praca podziałowa.

Końcowy etap kartograficzno-geodezyjnej obsługi inwestycji

Obsługa geodezyjna w Warszawie. Warszawa, gdzie planowanie przestrzenne musi być na najwyższym poziomie wymaga aby prace związane z inwestycją zakończyło zjdjęcie powykonawcze, które wykonywane jest bezpośrednio przed oddaniem obiektu do eksploatacji i ma na celu określenie zgodności tej budowli ze schematem projektu, przygotowanie schematów wykonawczych i szkiców, odzwierciedlających oddanych do użytku inwestycji. Dopuszczalne błędy w wykonaniu pomiarów geodezyjnych są minimalne i określone normami technicznymi. Ponieważ istnieją surowe wymagania dotyczące zdjęć powykonawczych, dokładności ich pomiarów, oraz ich ceny wliczonej w obsługę geodezyjnych inwestycji budowlanych w Warszawie.

Jak można maksymalnie zmniejszyć koszt geodezyjnej obsługi inwestycji?

Właściwym sposobem zmniejszenia całkowitej ceny geodezyjnej obsługi inwestycji w Warszawie, znanym od dawna praktycznie każdej organizacji projektowej i budowlanej, jest zawarcie długoterminowych umów z firmami, które mogą zaoferować wszelkiego rodzaju usługi geodezyjne, począwszy od gospodarki przestrzennej, kończąć na oddaniu obiektu do użytku sp. z o. o. „Geo-Osnowa”, której działalność koncentruje się na prowadzeniu zestawu badań inżyniersko-geodezyjnych oraz na budowaniu długotrwałych kontaktów partnerskich, gwarantując swoim klientom najwygodniejsze warunki współpracy.

Zajmujemy się także geodezją w takich miastach:

 • Radom;
 • Piaseczno;
 • Kozienice;
 • Przysucha;
 • Lipsko;
 • Tarczyn;
 • Warka;
 • Warszawa;
 • Otwock;
 • Sochaczew;
 • Grodzisk Mazowiecki;
 • Legionowo;
 • Marki;
 • Serock;
 • Nasielsk;
 • Siedlce;
 • Garwolin;
 • Gostynin;
 • Przasnysz;
 • Ożarów Mazowiecki.

MOŻESZ BYĆ ZAINTERESOWANY:

 1. Usługi geodezyjne.
 2. Firma geodezyjna.
 3. Geodezja Warszawa.
 4. Geodeta Warszawa.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 655