Geomi Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

O firmie

Nasza firma Geomi świadczy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii. Od wielu lat zdobywamy zaufanie klientów z wielu branż, dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi. Realizując zlecenia korzystamy z najwyższej jakości sprzętu i oprogramowania.

Oferta

Nasze usługi geodezyjno-kartograficzne:

 • opracowanie map do celów projektowych
 • opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych
 • narady koordynacyjne ZUD
 • wyznaczenie granic, wznowienie punktów granicznych, oraz inne opracowania w zależności od potrzeb
 • pełną obsługę geodezyjną inwestycji
 • wytyczanie obiektów budowlanych, budynków, hal magazynowych i przemysłowych mało oraz wielkopowierzchniowych
 • obsługę budownictwa mieszkaniowego
 • wytyczanie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • wytyczanie i inwentaryzacje terenów utwardzonych wokół budynków w tym placów manewrowych, dróg dojazdowych oraz parkingów
 • pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary kontrolne budynków i budowli, badania przemieszczeń i odkształceń, oraz wykonywanie monitoringu
 • inne czynności geodezyjne związane z procesem budowlanym
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wykonanie podziałów nieruchomości
 • wykonanie scalenia i podziału nieruchomości
 • ustalenie granic działek ewidencyjnych, wznowienie znaków granicznych
 • przyjęcie granic nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych na gruncie
 • aktualizacje Ewidencji Gruntów i Budynków
 • sporządzanie map do celów sądowych (np. do zasiedzenia nieruchomości)
 • sporządzanie map prawnych
 • analizy stanu prawnego nieruchomości

Adres

ul. Słoneczna 288, 05-506 Lesznowola

Kontakt

geomiugk@gmail.com

+48 796 246 200

Informacje

Działamy na terenie Lesznowoli, okolic oraz całego województwa mazowieckiego.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]