PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Mapa do wniosku o przyłącze energetyczne. Geo-Osnowa
  1. Główna
  2. Usługi geodezyjne

Mapa do wniosku o przyłącze elektryczne

Nawet na małej działce rekreacyjnej, gdzie planujemy spędzić spokojny weekend z dala od zgiełku, przydatny jest prąd czy woda. Na działce rekreacyjnej posiadanie prądu wiąże się z naszą wygodą i komfortem, w przypadku budowy domu, jest wręcz obowiązkiem. Przyłącze prądu jest bowiem warunkiem odebrania w urzędzie ukończonej budowy domu.

Przyłącze elektryczne – początkowe procedury

Wykonanie przyłącza elektrycznego, nie jest skomplikowaną procedurą, ale zdecydowanie czasochłonną i wymagającą niestety nieco papierologii. Dlatego swoje pierwsze kroki kierujemy do zakładu energetycznego, który wykona dla nas przyłącze prądu w celu uzyskania warunków technicznych przyłączania do sieci. Jak takie warunki uzyskać? Trzeba wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne, wzór znajdziemy w każdym przedsiębiorstwie energetycznym. Oprócz danych osobowych, musimy również określić, z jakiej mocy chcemy korzystać (warto pamiętać, że np. dla ładowania baterii samochodowej potrzebujemy już tak zwaną siłę), a także ile średnio będziemy zużywać prądu na rok i od kiedy zacznie się pobór. Jeśli nie mamy wzoru wniosku o przyłącze energetyczne, a chcemy szybko go złożyć, to warto wcześniej ustalić telefonicznie, jakie dane będą do tego niezbędne. Wniosek bowiem możemy wypełnić na miejscu w oddziale energetycznym.

Oprócz wniosku niezbędne będzie:

  • akt własności działki,
  • mapa do wniosku o przyłącze energetyczne, gdzie wskazany będzie obiekt, który należy przyłączyć do prądu, a także istniejąca już sieć elektroenergetyczna.

Taką mapę do wniosku o przyłącze energetyczne firma Geo – Osnowa przygotuje dla Państwa, pamiętając by jej szkic był zgodny z wymogami prawnymi.

Uzyskanie warunków technicznych kończy pierwszy etap realizacji przyłącza prądu. Wniosek jest ważny przez dwa lata od jego wydania i to oznacza, że od teraz możemy zacząć aktywnie działać, by zrealizować podłączenie prądu do działki.

Koszt przyłącza prądu

Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie przyłącza, w tym celu udajemy się do wydziału architektury gminy, gdzie składamy:

  1. projekt przyłącza,
  2. decyzję o warunkach zabudowy,
  3. ponownie akt własności działki.

Czasem może być wymagane pozwolenie na budowę domu, warto je więc zabrać ze sobą. Jeśli biuro architektury gminy wyrazi zgodę, możemy przystąpić do podpisania umowy z zakładem energetycznym. Koszt przyłącza prądu to około 2000 złotych. Wszystko jednak zależy od długości pociągniętego kabla. Na przyłącze prądu możemy czekać nawet do kilkunastu miesięcy. Co prawda same prace trwają maksymalnie kilka tygodni, ale realizacja całego przedsięwzięcia rozwleka się niestety w czasie.

Podłączenie prądu do domu

Podłączenie prądu do działki można podzielić na dwie części:

  1. wykonanie prac przez zakład energetyczny,
  2. wywiązanie się z części umowy przez właściciela nieruchomości, który po ukończonych pracach instalacji, ma obowiązek między innymi przygotowania w odpowiedni sposób miejsca na zamontowanie szafki z licznikiem.

Prace zakładu energetycznego kończą się wraz z granicą działki i utworzeniem skrzynki przyłączowej. Podłączenie prądu do domu i wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku pozostaje już w gestii właściciela nieruchomości. Wszelkie te prace trzeba również w miarę szybko przeprowadzić, ponieważ dopiero ich zakończenie umożliwi odbiór instalacji i przesył energii.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 511