PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Obliczanie mas ziemnych od firmy Geo-Osnowa. Warszawa, Radom, Piaseczno, Otwock, Sochaczew, woj mazowieckie
 1. Główna
 2. Usługi geodezyjne

Obliczanie mas ziemnych

Przed wylaniem fundamentów pod dom jednorodzinny, przygotowaniem podłoża pod drogi, zbiorniki wodne czy tory saneczkowe bądź skarpy konieczne jest obliczanie objętości robót ziemnych. Takie prace przeprowadza się również, w celu obliczenia kubatury materiałów kruszcowych czy sypkich. Dobranie właściwej metody i profesjonalne sporządzenie pomiarów jest bardzo ważne dla prawidłowego wykonania dalszych prac i redukcji zbędnych kosztów.

Pomiar objętości mas ziemnych

Pomiary geodezyjne, dotyczące obliczania mas ziemnych wykonuje się zarówno przy przygotowaniu gruntu pod budowę, jak i dla celów inwentaryzacyjnych czy kosztorysowych. Zwłaszcza przy inwestycjach drogowych czy kolejowych obliczanie mas ziemnych geodezja Warszawa jest ważne, ponieważ tylko w taki sposób można rozsądnie zarządzać ziemią z przeprowadzonych wcześniej wykopów. Dokładne i rzeczywiste obliczenie mas ziemnych pozwoli na zbilansowanie wykopów i nasypów tak, by nie zachodziła konieczność dowożenia, lub wywożenia ziemi, a także przepłacania na ciężkim transporcie. Obliczanie mas ziemnych geodezja Warszawa odbywa się za pomocą konkretnych technologii pomiarowych. Do tych najnowszych należy laserowe skanowanie zarówno naziemne, jak i lotnicze za pomocą dronu. Wciąż jednak również do profesjonalnych metod należy:

 1. pomiar wielu punktów, na podstawie którego uzyskuje się regularną siatkę z wysokością,
 2. wykonanie zdjęć fotogrametrycznych.

W przypadku jednak dużych nasypów, czy hałd, wykonanie siatki może być bardzo pracochłonne, dlatego metodę dostosowuje się do ułożenia terenu i jego wielkości.

Kiedy należy wykonać pomiar objętości mas ziemnych?

 • przed przygotowaniem fundamentów pod budynek,
 • przy konieczności obliczenia składów magazynowych (piasku, żwiru czy innego kruszcu) w betoniarniach, kopalniach czy np. na składzie węgla,
 • przy kosztorysowaniu inwestycji budowy,
 • przy obliczaniu ilości niezbędnych surowców, a także w celu kontroli ich zużycia.

Obliczanie objętości robót ziemnych

Dla uzyskania miarodajnych informacji, dotyczących kosztów całej budowy (wynajem sprzętu, zakup materiałów budowlanych, transport itp.), przy takich projektach, jak wybudowanie piwnicy czy zbiorników wodnych niezbędne jest obliczanie objętości wykopu. Tego rodzaju pomiary ułatwią również sporządzenie harmonogramu, jak i kosztorysu prac. Profesjonalne metody, dzięki którym przeprowadzimy obliczanie objętości wykopu to:

 1. metoda przekrojów – niezbędne jest tutaj posiadanie projektu budowlanego, wraz z wykreślonymi poziomicami zarówno istniejącymi, jak i projektowanymi.
 2. Metoda pryzm kwadratów bądź trójkątów – w przypadku tej metody niezbędny jest plan sytuacyjno – wysokościowy, stworzony na podstawie siatki kwadratów albo trójkątów.
 3. Metoda warstwicowa – tutaj geodeta do pomiarów wykorzysta plan warstwicowy, z układem projektowanym i już istniejącym.

Podobnie można przeprowadzić obliczanie objętości nasypu. Tutaj sprawdzi się plan sytuacyjno – wysokościowy, opracowany na podstawie siatki kwadratów. Przy czym dokładniejszy pomiar objętości nasypu uzyskamy, dzieląc teren na trójkąty (metoda pryzm o podstawie trójkątnej).

Natomiast pomiar objętości hałdy, najlepiej jest wykonać w oparciu o najnowsze technologie – dron czy skaner. Taki pomiar wykonuje się bowiem często dla uzyskania informacji na temat zasobów magazynowych. Im dokładniejszy pomiar objętości hałdy, tym możliwość planowania i raportowania stanu magazynowego lepsza. Niestety trzeba mieć na uwadze, że standardowe metody mogą w tym przypadku mocno zawodzić.

Pomiar objętości mas ziemnych w Warszawie

Dobrze, jeśli geodeta zna teren i może go przed pomiarem zobaczyć, by dobrać właściwą metodę. Ważna jest również dyspozycyjność firmy, zwłaszcza jeśli pomiary dotyczą dużego terenu czy większych składów magazynowych. Pomiar objętości mas ziemnych w Warszawie i okolicach profesjonalnie i szybko wykona dla Państwa firma Geo – Osnowa. Nasze długoletnie doświadczenie, a także stawianie na najnowsze technologie z zakresu prac geodezyjnych, gwarantuje bardzo miarodajne wyniki i profesjonalne podejście do zlecenia. Z nami szybko i dokładnie dokonają Państwo pomiarów objętości:

 • hałd,
 • nasypów,
 • wykopów,
 • i robót czy mas ziemnych.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 619