Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

O firmie

Jesteśmy otwartą na wyzwania, ambitną pracownią geodezyjną, która realizuje projekty dla urzędów, gmin, przedsiębiorców, firm budowlanych i osób prywatnych. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia, umożliwiające pełny zakres usług geodezyjno-kartograficznych.

Oferta

Prace geodezyjne i kartograficzne:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • podziały, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic
 • tyczenie obiektów budowlanych na gruncie
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów:

 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
 • wznawianie znaków granicznych – okazania granic
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczanie nieruchomości

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie wyników pomiarów:

 • wykonanie map do celów projektowych (numerycznych i analogowych)
 • sporządzanie mapy zasadniczej i map sytuacyjno-wysokościowych (numerycznych i analogowych)
 • opracowywanie numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu DTM

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz geodezyjna obsługa inwestycji:

 • tyczenie budynków i budowli
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu

Prace specjalistyczne:

 • pomiar pionowości budowli
 • pomiar objętości mas ziemnych
 • pomiar wysokości punktów niedostępnych
 • pomiary kontrolne, kominów , masztów itp.
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych

Opracowania materiałów źródłowych:

 • transformacja i kalibracja rastrów
 • geodezyjne opracowanie projektów
 • przygotowanie współrzędnych na potrzeby Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • dostosowanie formatów map numerycznych do indywidualnych potrzeb klientów

Adres

ul. Partyzantów 31 lok. 13, 24-150 Nałęczów, woj. lubelskie

Kontakt

pracownia@pg-mg.pl

+48 886 181 411

Informacje

Działamy na terenie Nałęczowa i okolicznych powiatów.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]