PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Rozgraniczenie nieruchomości od firmy Geo-Osnowa. Warszawa, Radom, Piaseczno, Otwock, Sochaczew, woj mazowieckie
  1. Główna
  2. Usługi geodezyjne

Rozgraniczenie nieruchomości

Spór między sąsiadami o właściwy przebieg granic nie należy do rzadkości. Wystarczy, że poprzedni właściciel odsprzedał kawałek ziemi bez dokonania stosownych formalności bądź jeśli wcześniej granice nie zostały w ogóle wytyczone. Choć rozgraniczenie granic działki oznacza wytyczenie nowych granic, to te dwie procedury znacznie różnią się od siebie, zarówno celem, ceną i sposobem przeprowadzania.

Rozgraniczenie granic działki

Jeśli przy ustanowieniu nowych punktów granicznych, choć jeden z sąsiadów:

  • nie podpisał protokołu;
  • dysponuje inną dokumentacją, niż tą, na podstawie której nowe granice wytyczył geodeta;
  • nie był obecny na działce.

to granica ma status spornej bądź nieustalonej. To jednak nie oznacza, że na takiej działce nie możemy postawić domu. Możemy, ale musimy mieć świadomość, że do pełnego uregulowania sytuacji konieczne jest rozgraniczenie granic działki. W takim przypadku, jeśli strony nie podpiszą protokołu bądź będą miały zastrzeżenia do nowych ustaleń, sprawę do końca doprowadza właściwy organ zarządzający gminą, bądź miastem lub kieruje sprawę do sądu. Przy rozgraniczaniu działek geodeta ma również obowiązek, zapoznać się z nową dokumentacją bądź przeprowadzić czynności negocjacyjne, dążące do ustalenia nowych granic.

Rozgraniczenie nieruchomości w Warszawie

Prace, związane z rozgraniczeniem nieruchomości przeprowadza się tylko i wyłącznie na wniosek wójta, prezydenta miasta bądź burmistrza. Rozgraniczenie nieruchomości w Warszawie dokonuje się na wniosek prezydenta miasta. Dlatego, jeśli właściciel działki ma wątpliwości co do właściwie wytyczonych granic, to najpierw powinien złożyć wniosek w urzędzie, w Warszawie jest to Biuro Geodezji i Kastratu przy ulicy Sandomierskiej 12. Na podstawie tego wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie o rozgraniczenie. We wniosku nie podajemy geodety, gdyż wskazuje go urząd.

Rozgraniczenie nieruchomości cena

Dla zapewnienia sobie szybkiego i jak najlepszego rezultatu, warto polegać na specjalistach. Geodeci z firmy Geo – Osnowa mają duże doświadczenie w rozgraniczaniu nieruchomości, dzięki czemu gwarantujemy szybkie zrealizowanie formalności i bardzo dokładną analizę wszelkich dokumentów. A jaka jest w przypadku rozgraniczenia nieruchomości cena? Kwoty są różne. W Warszawie koszty geodety przy rozgraniczaniu nieruchomości zaczynają się od 3000 złotych. Przy czym ważne jest, ile punktów granicznych należy postawić, jaka jest sytuacja prawna działki i z iloma działkami graniczy.

Kto ponosi koszty?

Trzeba jednak pamiętać, że przy rozgraniczaniu nieruchomości koszty geodety nie są jedynymi, które szarpną nas za kieszeń. Mieszkańcy Warszawy muszą jeszcze opłacić 10 złotych opłaty skarbowej za wydanie decyzji i 17 złotych, jeśli ustanawiamy pełnomocnika. Jeśli spór zakończy się na wytyczeniu nowych działek i wszyscy sąsiedzi podpiszą protokół, to sprawa jest zakończona. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, koszty geodety za rozgraniczenie nieruchomości właściciele ponoszą po połowie. Nawet jeśli to gmina wszczyna postępowanie, to również zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, to właściciele działek ponoszą koszty rozgraniczenia. To jednak nie musi oznaczać końca wydatków. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, a prezydent miasta skieruje sprawę do sądu, to za postępowanie również obciążeni zostaną właściciele działek. Przy rozgraniczeniu natomiast można utworzyć całkiem nowe granice, dlatego warto spróbować dojść do porozumienia, niż wydawać kolejne pieniądze w sądzie.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Głosów: 397