Smart Geo Usługi Geodezyjne

O firmie

Jesteśmy firmą realizującą kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii, w branży istniejemy od roku 2008. Nasz zespół posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu. Pracujemy na rzecz osób prywatnych, a także firm deweloperskich, instytucji czy firm budowlanych. Przy realizacji projektów posługujemy się wysokiej jakości oprogramowaniem i nowoczesnym sprzętem pomiarowym.

Oferta

Realizujemy poniższe usługi geodezyjne:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • wytyczenia budynków, budowli, dróg oraz przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • ustalenia i wznowienia znaków granicznych
 • mapy do celów prawnych
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • badania pionowości obiektów smukłych
 • monitoring osiadań, przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary powierzchni obiektów architektoniczno-budowlanych
 • pomiary ugięć i zwisów przewodów
 • pomiary kubaturowe
 • pomiary batymetryczne
 • tworzenie numerycznych modeli terenu
 • fotogrametria lotnicza

Adres

ul. Platynowa 19/16, 80-041 Gdańsk

Kontakt

biuro@smart-geo.pl

+48 509 189 239

Informacje

Realizujemy prace geodezyjne na terenie województwa pomorskiego.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]