Zakład Usług Geodezyjnych Ryszard Belka

O firmie

Jesteśmy niewielkim zespołem doświadczonych geodetów, świadczących usługi zarówno dla firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Realizujemy wszystkie usługi geodezyjne, wykorzystując profesjonalny sprzęt pomiarowy. We współpracy stawiamy na rzetelność i terminowość.

Oferta

Pomiary powykonawcze:

 • pomiary powykonawcze budynków i budowli
 • pomiary uzbrojenia podziemnego
 • pomiary uzbrojenia nadziemnego
 • pomiary budowli przemysłowych

Mapy:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego
 • mapy jednostkowe

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości:

 • podziałów nieruchomości
 • rozgraniczeń i wskazania granic nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacji granic
 • badania ksiąg wieczystych

Obsługa geodezyjna inwestycji:

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa usługowego
 • budownictwa użyteczności publicznej
 • budownictwa przemysłowego
 • budownictwa komunikacyjnego
 • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
 • tyczenie dla robót ziemnych
 • obliczanie mas ziemnych
 • niwelacje terenu
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonawcze

Dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne:

 • skanowanie i kalibracja map
 • wykonywanie i obróbka obrazów rastrowych
 • wektoryzacja obrazów rastrowych
 • digitalizacja rysunków i map
 • opracowanie obiektowych map cyfrowych: wektorowych i wektorowo-rastrowych
 • plotowanie map

Adres

ul. Kwiska 41/18, 54-210 Wrocław

Kontakt

ryszard.belka@geodezja-wroclaw.pl

+48 713 510 389

Informacje

Działamy na terenie Wrocławia i okolicznych powiatów.

Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]